Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz

Křesadlo 2021

Nominace významných dobrovolníků Olomouckého kraje bude možné zasílat od října 2021.

30. června 2021 v 18:30

Deset oceněných si odneslo cenu Křesadlo

Na předávání pro pozvané hosty vystoupila česká operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Akce byla zakončena občerstvením v podobě rautu. 

Článek o oceněných

Nominování na cenu Křesadlo bude možné opět na podzim 2021

Máte ve svém okolí člověka, který nezištně pomáhá lidem ve svém okolí, kterému není lhostejné pomoci tam, kde je potřeba? Znáte člověka, který třeba navštěvuje nemocnici, pomáhá s úklidem odpadků v příorodě, doučuje děti z rodin ochrožených sociálním vyloučením, je dobrovolným hasičem, vede zájmový spolek, pořádá výlety nebo tábory nebo byl v zahraničí na dobrovolnické akci?

V roce 2021 ho opět můžete nominovat na cenu Křesadlo pro významné dobrovolníky z Olomouckého kraje. Očekávané spuštění možnosti nominovat je 1. října 2021.

Ocenění dobrovolníci v roce 2020