Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz

Pravidla

Křesadlo – ocenění významných dobrovolníků

Pokyny a informace související s nominací na cenu Křesadla 2022

Popis dobrovolnické činnosti dobrovolníka

Text je to hlavní, na základě čeho bude výběrová komise vybírat oceněné dobrovolníky!

● Uveďte stručně vše podstatné, zajímavosti, výjimečnost dobrovolníka, konkrétní údaje (jak často dobrovolník působí, kolik hodin odpracoval atd.), specifika organizace či cílové skupiny, tématu, kterému se dobrovolník věnuje ap.

● Při popisování dobrovolnické činnosti dobrovolníka můžete v psaní pokračovat i na další stranu.

Popis můžete doplnit vhodnou přílohou – fotografií z akce, kopií novinového článku či přiložit jiný materiál. Nominace i přílohy budou členům hodnotící komise zasílány poštou i e-mailem, proto dejte pozor na velikost zasílaného materiálu!

Zasílání nominací

Nominace zasílejte od 1. 10. do 31. 10. 2022, a to:

● v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@kresadlo-ok.cz.

Výběr oceněných

Hodnotící komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy vybere ze všech došlých návrhů z celého Olomouckého kraje 8 dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo 2022. Po poradě komise lze udělit v některých kategoriích více Křesadel, nebo naopak neudělit žádné.

Všichni navrhovatelé, jejichž nominovaní dobrovolníci byli vybráni na ocenění, budou zavčasu informováni.

Slavnostní předání cen

Ceny budou slavnostně předány během vánočního koncertu v Arcibiskupském paláci v Olomouci v prosinci (datum bude upřesněno). Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách www.kresadlo-ok.cz.