Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz

Ocenění 2023

Křesadlo – ocenění významných dobrovolníků

Seznam oceněných

  • za sociální oblast: Vojtěch Gregor, Heřman Šnevajs a Vlasta Nováková
  • v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity: Jan Vysloužil
  • za dobrovolné hasiče: Jaromír Pecha
  • ve zdravotní oblasti: Jana Tobolová
  • pomoc v humanitární a rozvojové činnosti: Michaela Milová
  • za ekologické aktivity: Roman Procházka

Podívejte se na dobré činy oceněných dobrovolníků

 

Fotografie ze předávání cen Křesadlo objektivem Pavla Langera

Autor: Pavel Langer

V sociálních službách byly oceněny tři osoby. Vojtěch Gregor za dlouholetou pomoc v Trendu vozíčkářů, kdy pomáhá hendikepovaným zapojit se volnočasových aktivitách, aby se necítili vyčleněni ze společnosti. Heřman Šnevajs získal ocenění za svoji pravidelnou a dlouhodobou pomoc v komunitě Sant’Egidio, která se stará o osoby bez domova a zajišťuje jim jídlo a nocleh. V sociální oblasti byla oceněna i Vlasta Nováková, která přes dekádu dochází k seniorům jak do domácností tak do Domova pro seniory.

Autor: Pavel Langer

Jan Vysloužil si převzal ocenění v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity za jeho celoživotní působení v dobrovolných hasičích v Soběsukách, kde cvičí mládež a pravidelně s nimi slaví úspěchy na závodech. V kategorii dobrovolných hasičů obdržel cenu Jaromír Pecha, který je aktivním členem sboru, pomáhá na výjezdech, ale pořádá kulturní akce a má vlastní skupinu osob, se kterou daroval již přes 100 litrů krve a plazmy.

Autor: Pavel Langer

Jana Tobolová získala ocenění ve zdravotní kategorii za její pravidelné pětileté docházení za pacienty do nemocnice Agel, se kterými tráví čas a bere je na procházky. Slečna Milová byla nominována dobrovolnickou organizací JIKA a též Arcidiecézní charitou Olomouc. Získala ocenění v humanitární a rozvojové kategorii za pomoc přímo na Ukrajině v dětském domově. Před vypuknutím války pomáhala v Olomouci v JIKA, následně pomáhala pod ACHO a posléze jela přímo na Ukrajinu. Na předávání přijela z Ukrajiny, na kterou se rovnou vrací zpět. Posledním ocenění získal Roman Procházka za celoživotní osvětu o ochraně přírody za ochranu a stráž Národního parku Jeseníky.