Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz

Ocenění 2022

Křesadlo – ocenění významných dobrovolníků

Sociální služby

Marie Vyhnálková

Paní Vyhnálková se narodila ve třicátých letech 20. století. Od devadesátých let se věnuje dobrovolnické činnosti. Při odchodu do důchodu se začala angažovat v dobrovolnické pomoci druhým lidem ve svém městě Uničově, kde v roce 1993 spoluzaložila Oblastní Charitu, v jejíž radě působila. Od vzniku místního charitního zařízení pomáhá v Charitním šatníku a bazárku. Pokud zdravotní stav umožní i po překročení 90 let stále dochází vypomáhat s prodejem a vede účetní knihu.

 

Lukáš Mada

Student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého si vysloužil rovnou nominace dvě. Jeho činností si cení dobrovolnická organizace JIKA i Chráněné bydlení pro seniory Olomouc, kterým od roku 2018 pravidelně pomáhá. Pro seniory z Chráněného bydlení i z domova Pohoda ve Chválkovicích vymýšlí aktivity a program, rozvíjí počítačovou gramotnost či je bere na prohlídku do Pevnosti poznání. Za organizaci JIKA se kromě seniorům věnuje i dětem, které doučuje bez nároku na odměnu.

Humanitární a rozvojová činnost

Luboš Plch

Pan Plch se rozhodl, že chce pomoci obětem války na Ukrajině. Zapojil se tedy do činnosti Arcidiecézní charity Olomouc. Své místo našel ve skladu materiálu na tzv. KACPU, kde působil dva měsíce, během kterých odsloužil 116 hodin. V nejnáročnější dny byl ve skladu i přes 9 hodin. Rukama mu prošly tisíce hygienických potřeb, které roztřídil v rámci skladu, odkud byly dále distribuovány prchajícím. Kromě samotného třídění pomáhal i s organizací skladu a zefektivněním práce, což bylo vhod právě v jarních měsících, kdy byl největší nápor uprchlíků i darovaného materiálu. Nechyběla ani pomoc při vypravování humanitární pomoci přímo na Ukrajinu. Jeho hlavní zásadou je konat dobro, proto se rozhodl, že pomůže, jak nejlépe bude moci.

Dobrovolní hasiči

Josef Pokorný

Pan Pokorný již 60 let působí u dobrovolných hasičů, připojil se k nim, když mu bylo deset let, stal se profesionálním hasičem, stal se řidičem-strojníkem, byl aktivním členem civilní obrany. V roce 1997 se stal velitelem SDH Loštice. V témže roce pomáhal 14 dní v kuse při odklízení následků povodní. Během působení v SDH se mu podařilo předbudovat zbrojnici, získat několik hasičských vozů a cisternu. Byl u vzniku kolektivu mladých hasičů, kam nyní dochází 35 dětí. Při své práci věnoval sboru stovky hodin dobrovolnické práce, spoluorganizuje místní akce a oslavy. V loňském roce získal nejvyšší ocenění Zasloužilý hasič. 

Zdravotní oblast

Zuzana Hájková

Skrze nadaci Malý Noe dobrovolničí paní Hájková již patnáctým rokem. V organizaci je od samého založení jako dobrovolnice, posléze jako místopředsedkyně správní rady. Dobrovolnickou činnost vykonává u dětí v Česku, ale i v Zambii v domově Little Noah Children Home. V Česku vyřizuje nadační žádosti a vyhledává dárce, zaměřuje se zvláště na pomoc dětem s mozkovou obrnou. V Zambii dohlíží na výchovu a vzdělání 12 dětí, stará se o zajištění prostředků pro chod domova a organizuje projekt adoptivních rodičů Rodiče na dálku. Kromě zmíněných činností dělá i pro nadaci Malý Noe i účetní služby a organizuje benefiční koncerty (koncert Děti dětem). Ročně tak Malému Noemu věnuje stovky hodin dobrovolnického času.

Děti mládež a volnočasové aktivity

Jaromíra Kurucová

Pro svoji dceru Elišku hledala paní Kurucová možnost navštěvovat koně a další zvířatka. Při hledání objevila spolek Ryzáček, který nabízí hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní. Ryzáček začaly navštěvovat pravidelně a oceněná se začala zapojovat více do aktivit spolku, vypomáhá na veřejných akcí, na brigádách a po dvou letech se zapojila jako dobrovolný asistent pro hiporehabilitaci u klientů. V září 2022 se stala certifikovanou asistentkou pro hiporehabilitaci. Za své působení má na kontě již 1350 jednotek hipoterapie pro fyzioterapii a ergoterapii.

Spolková a komunitní činnost

Marianna Pevná

Klub seniorů v Mohelnici již deset let vede paní Pevná, která pro své spoluseniory pořádá spoustu akcí. Jezdí na výlety a zájezdy po republice, na exkurze, přednášky nebo na týdenní pobyty do lázní a rekreačních center. Pravidelně spolupracuje s odborem sociálních věcí. Během deseti let neustále hýří nápady, jak potěšit své „holky a kluky“, jak sama říká. Kromě toho absolvovala cvičitelský kurz a 14 let pro ně pořádá zdravotní cvičení.

Martina Seidlerová

V Jeseníku chyběla paní Seidlerové sousedská blízkost a komunitní život. Rozhodla se proto v roce 2014 uspořádat společenské akce sama. Začala festivalem jídla Restaurant Day, kde se každý může pochlubit svým kulinářským uměním. Založila spolek Sudetikus, skrze který se rozhodla realizovat další projekty. Stála za spuštěním pravidelných farmářských trhů. Dodnes trvají i Dýňové slavnosti, kde jen letos přišlo přes 1000 návštěvníků. Oživila jesenickou náplavku, pomáhala při výsadbě třešňového sadu a dala vzniknout Slavnosti třešní. Začala pořádat English Café, na kterém se návštěvníci procvičují v konverzaci v angličtině. Stála za opravou divadla ve Smetanových sadech, které je nyní aktivně využíváno. Založila Radu studentů Jesenicka, prostřednictvím kterého se snaží zapojit mladé lidi do dění ve městě a okolí.